درخواست ورق

"*" indicates required fields

قیمت ورق آهن

ورق سیاه یا ورق آهن با ضخامت‌های 1 تا 10 میلیمتر تولید می‌شود. به دلیل وزن کمتر نسبت به سایزهای دیگر، قیمت ورق آهن 1 میلیمتری کمتر است. البته ضخامت ورق نیز می‌تواند در تعیین قیمت این محصول فولادی تأثیر گذار باشد، زیرا تقاضای مختلف برای ضخامت‌ها و سایزهای مختلف وجود دارد. نمودار قیمت ورق آهن به دلیل کاربردهای متعدد در صنایع مختلف مانند خودروسازی، ساخت تانکر و ساختمان‌سازی، توسط افراد بسیاری روزانه مورد رصد قرار می‌گیرد. تغییرات در میزان عرضه و تقاضا یکی از عوامل مهم نوسان قیمت در بازار فولاد هستند که ممکن است قیمت پلیت فلزی و رول‌های ورق گرم را نیز تحت تأثیر قرار دهند.

استعلام روزانه قیمت ورق سیاه

استعلام روزانه قیمت ورق سیاه

آخرین بروزرسانی : 1403/04/30
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال)
ورق سیاه چینی st37 در سایز های 2، 1.8 و 1.5 - - تماس بگیرید
کویل_گرم سیاه50__1250 - - 474,000 ریال
ورق سیاه 3-5-6-8-10-12-15 میل - - تماس بگیرید
ورق سیاهst37 سایزهای2/3-2/5-2/7-2/9-3/8 - - تماس بگیرید
ورق اهوازی 2-2/5-3 - - تماس بگیرید
ورق سیاه 3.1_____1548____st33 - - تماس بگیرید
کویل گرم st52 - - تماس بگیرید
کویل_گرم ورق_فولادst37 - - تماس بگیرید
همه ضخامت های ورق سیاه گیلان - - تماس بگیرید
ورق گرم ضخامت 4 st52 - - تماس بگیرید
کویل گرم st37 - - تماس بگیرید
ورق سیاه درجه 2 - - تماس بگیرید
ورق گرم کیفیت st22 - - تماس بگیرید
کویل گرم ضخامت 2.5 میل - - تماس بگیرید
ورق سیاه سبا ضخامت 5 میل - - تماس بگیرید
قیمت ورق سیاه اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی : 1403/04/13
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال)
ورق سیاه 20 میل شیت ۶*۲ اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 378,890 ریال
ورق سیاه 30 میل شیت ۶*۲ اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 311,920 ریال
ورق سیاه 12 میل شیت ۶*۲ اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 409,170 ریال
ورق سیاه 10 میل شیت ۶*۲ اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 443,110 ریال
ورق سیاه 50 میل شیت اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 287,155 ریال
ورق سیاه 40 میل شیت ۱۲*۲ اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 291,743 ریال
ورق سیاه 40 میل شیت ۶*۲ اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 291,743 ریال
ورق سیاه 35 میل شیت ۱۲*۲ اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 299,082 ریال
ورق سیاه 35 میل شیت ۶*۲ اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 309,170 ریال
ورق سیاه 30 میل شیت ۱۲*۲ اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 311,920 ریال
ورق سیاه 25 میل شیت ۱۲*۲ اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 311,920 ریال
ورق سیاه 25 میل شیت ۶*۲ اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 322,010 ریال
ورق سیاه 20 میل شیت ۱۲*۲ اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 378,890 ریال
ورق سیاه 15 میل شیت ۶*۲ اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 370,640 ریال
قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان

آخرین بروزرسانی : 1403/03/09
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال)
ورق سیاه 20 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 247,700 ریال
ورق سیاه 25 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 243,110 ریال
ورق سیاه 30 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 40 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 50 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 15 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 60 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
قیمت ورق سیاه فولاد خرم آباد

قیمت ورق سیاه فولاد خرم آباد

آخرین بروزرسانی : 1403/04/30
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال)
ورق سیاه 15 میل فابریک 1250 خرم آباد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 256,880 ریال
ورق سیاه 50 میل فابریک 1250 خرم آباد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 241,280 ریال
ورق سیاه 25 میل فابریک 1000 خرم آباد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 255,000 ریال
ورق سیاه 30 میل فابریک 1250 خرم آباد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 227,520 ریال
ورق سیاه 35 میل فابریک 1250 خرم آباد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 60 میل فابریک 1250 خرم آباد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 40 میل فابریک 1250 خرم آباد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 20 میل فابریک 1000 خرم آباد 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 20 میل فابریک 1250 خرم آباد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 25 میل فابریک 1250 خرم آباد 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
قیمت ورق سیاه فولاد سبا

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی : 1403/04/06
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال)
ورق سیاه 12 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 318,348 ریال
ورق سیاه 6 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 334,862 ریال
ورق سیاه 5 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 5 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبا 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 8 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 341,284 ریال
ورق سیاه 4 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 335,779 ریال
ورق سیاه 4 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبا 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 10 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 327,522 ریال
ورق سیاه 12 میل ۶*۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 320,183 ریال
ورق سیاه 3 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبا 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 330,275 ریال
ورق سیاه 10 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 325,688 ریال
ورق سیاه 8 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 343,119 ریال
ورق سیاه 6 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 336,697 ریال
ورق سیاه 2.5 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبا 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 331,192 ریال

 

ورق سیاه چیست؟

ورق سیاه که با نام ورق گرم هم شناخته می‌شود. یک صفحه فولادی است که با استفاده از روش نورد گرم ساخته شده است. ورق سیاهی که با استفاده از روش نورد گرم به دست می‌آید، با سایر صفحات فولادی به دست آمده است. در فرآیند نورد سرد (مانند ورق روغنی) کاملاً متفاوت است. به طور کلی، صفحات فولادی به دو روش نورد گرم و نورد سرد تولید می‌شوند. این روش‌های تولیدی بر کیفیت و همچنین ویژگی‌های ورق‌ فولادی تأثیر بسیار زیادی می‌گذارند.

انواع ورق سیاه

این محصولات به دو دسته اصلی رولی و شیت (یا پلیت) تقسیم می‌شوند. در رولی، طول ورق‌ها بدون محدودیت است و می‌توانند به‌طور سفارشی تعیین شوند، در حالی که عرض در هر دو نوع بین 100 تا 2000 سانتیمتر است. این محصولات نیز به استانداردهای مختلفی تطابق داده می‌شوند.

ورق‌های آهن سیاه بر اساس کاربردهایشان به دو دسته صنعتی و معمولی تقسیم می‌شوند که به ترتیب دارای گریدهای ST52 و ST37 هستند. ورق‌های با گرید ST37 به دلیل درصد کمتر کربن، مقاومت و سختی کمتری دارند و اغلب در مصارف ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، ورق‌های صنعتی با گرید ST52 با سختی و مقاومت بیشتر، به یکی از گزینه‌های برتر برای صنایعی مانند پتروشیمی تبدیل شده‌اند.

مشخصات فنی ورق سیاه

این محصولات دارای ترکیبات شیمیایی و ویژگی‌های مکانیکی منحصربه‌فردی هستند. هر یک از گریدهای ورق آهن بر اساس استانداردهای معین، با توجه به پارامترهای خاصی تولید می‌شوند. برای بررسی دقیق مشخصات شیمیایی و مکانیکی شیت‌ها، باید به جداول استاندارد مربوط به این محصولات مراجعه کرد. شیت‌های آهن طبق استانداردهای DIN 17100 و BS EN 10025 تولید می‌شوند.

ورق‌های آهن با طیف گسترده‌ای از اندازه‌ها تولید می‌شوند، که ضخامت، عرض، طول، وزن و استاندارد آنها جزء مشخصات فنی آن‌ها محسوب می‌شود. این ورق‌ها را می‌توان به دو دسته رول شده و فابریک شده تقسیم کرد. ورق‌های رول شده، با نام‌هایی مانند کویل یا کلاف شناخته می‌شوند، با ضخامت بین ۱.۵ تا ۱۵ میلی‌متر و عرض بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر تولید می‌شوند. هرچه عرض و ضخامت بیشتر باشد، قیمت کویل نیز افزایش می‌یابد.

ورق سیاه فابریک شده نیز به عنوان شیت شناخته می‌شود و در ابعاد مختلفی تولید می‌شود. عرض این محصولات بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر و طول بین ۲۰۰۰ تا ۱۲ هزار میلی‌متر است، با ضخامت بیشتر از ۱۵ میلی‌متر. قیمت آن‌ها به وزن و ابعاد آنها بستگی دارد.

وزن و ضخامت ورق‌های گرم با یکدیگر مرتبط هستند. هرچه ضخامت بیشتر باشد، وزن و قیمت محصول نیز افزایش می‌یابد. مقاطع ضخیمتر اغلب از نوع صنعتی هستند و استحکام و سختی بیشتری را ارائه می‌دهند. ورق سیاه 2 میلی‌متر از محبوب‌ترین انواع این محصولات است، با عرض بین 100 تا 200 سانتی‌متر و طول بدون محدودیت، اما معمولاً به طول‌های 6 متری عرضه می‌شوند.

مشخصات فنی ورق سیاه

مراحل تولید ورق آهن

ورق‌های آهن سیاه به‌طور کلی با استفاده از شمش و گندله به‌عنوان مواد اولیه تولید می‌شوند. فرآیند تولید این ورق‌ها به این شکل است: در ابتدا، شمش در کوره قوس الکتریکی یا کوره‌های دیگری که برای این منظور طراحی شده‌اند، ذوب می‌شود. این فرآیند باعث می‌شود که شمش به شکل مایع شود و مخلوطی از فلزات مختلف، به خصوص آلیاژهای مورد نظر برای تولید ورق‌های خاص به‌وجود بیاید.

مواد ذوب شده سپس به‌صورت تختال درمی‌آیند. این به این معنی است که مواد ذوب شده به صورت یک لایه مسطح درآمده و آماده فرآیند نورد گرم می‌شوند. در این مرحله، مهمترین اقدام پیش‌گرمی است که موجب می‌شود که مواد آماده برای فرآیند نورد به حالت مطلوبی برسند.

در مرحله بعدی، که به نورد تخت معروف است، مواد ذوب شده از بین غلتک‌ها عبور داده می‌شوند. غلتک‌ها با فشار و حرارت مناسب، مواد را به شکل مطلوبی فشرده و شکل می‌دهند، به‌طوری‌که ورق‌ها ضخامت و ابعاد مورد نظر را بگیرند. این فرآیند مهم است زیرا به‌طور مستقیم بر کیفیت و خواص نهایی ورق‌های آهن سیاه تأثیر می‌گذارد.

برای دستیابی به سطحی صاف و یکدست، مقاطع نهایی ورق‌ها در مرحله نورد نهایی تحت حرارت قرار می‌گیرند و مجدداً از غلتک‌های هیدرولیک عبور می‌یابند. این فرآیند به ورق‌ها این امکان را می‌دهد که پس از خنک شدن نهایی، سطحی صاف و آماده برای استفاده در مصارف مختلف باشند.

به‌طور کلی، ورق سیاه به دلیل استفاده از فرآیند نورد گرم، قیمت پایین‌تری نسبت به سایر انواع دارد. این امر باعث می‌شود که ورق‌های آهن سیاه گزینه‌ای مناسب برای تولید دستگاه‌ها و قطعات با ابعاد بزرگ باشند و باعث تقاضای بالایی در بازار فولاد شوند.

مراحل تولید ورق آهن

قیمت انواع ورق آهن سیاه

اطلاع از قیمت ورق سیاه قبل از خرید برای مشتریان بسیار حیاتی است، اما به‌طور همزمان، آشنایی با عواملی که بر قیمت این محصول تأثیر می‌گذارند و نوسانات آن را شکل می‌دهند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این نوسانات قیمتی نه تنها بر بازار ورق‌های آهن بلکه بر صنایع مختلفی همچون خودروسازی و ساختمان‌سازی تأثیر می‌گذارند، زیرا که این محصولات به‌طور وسیع در این صنایع استفاده می‌شوند.

بسیاری از فروشگاه‌های فولادی به‌منظور افزایش شفافیت و اطمینان مشتریان، قیمت ورق آهن و سایر محصولات فولادی را به‌صورت روزانه در وبسایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین خود به‌روزرسانی می‌کنند. کارخانه‌هایی همچون مبارکه، اکسین، کاویان، نورد لوله اهواز، گیلان و سایر تولیدکنندگان برجسته در صنعت فولاد، قیمت‌های دقیق ورق گرم خود را در جداول و صفحات مربوطه منتشر می‌کنند که به راحتی می‌توان آن‌ها را مشاهده نمود.

در ادامه، به تفکیک و بررسی قیمت‌های ورق‌های آهن با ضخامت‌های مختلف خواهیم پرداخت تا به مشتریان اطلاعات دقیقی در خصوص این محصولات فراهم شود.

  • قیمت ورق آهن 1 میل

ورق آهن با ضخامت 1 میلیمتر به دلیل کاربردهای گسترده‌ای که در صنایع مختلف از جمله ساخت بدنه خودرو، تانکرسازی، ساختمان‌سازی و سایر صنایع دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قیمت این نوع ورق آهن به صورت مستقیم به کارخانه تولیدکننده و نیز ابعاد مختلفی که مورد نیاز مشتریان قرار می‌گیرد، وابسته است. بنابراین، برای پیمانکاران و فعالین در این صنایع، داشتن اطلاعات دقیق و به‌روز از قیمت روز ورق 1 میلیمتر از اهمیت بالایی برخوردار است.

با توجه به تغییرات متنوع در بازار، قیمت این محصول ممکن است به طور مداوم تغییر کند و برای اطمینان از دریافت بهترین پیشنهاد قیمت، مشتریان می‌توانند با کارشناسان فرا آهن تماس بگیرند. این اقدام به آن‌ها کمک می‌کند تا آخرین قیمت روز ورق 1 میلی‌متری را به‌دست آورده و بهترین تصمیم را در خرید خود اتخاذ کنند.

  • قیمت ورق آهن 2 میل

قیمت این محصولات به وزن و نوسانات روزانه در بازار فولاد بستگی دارد. ورق سیاه با ضخامت 2 میلیمتر، که به صورت برش‌خورده یا رولی عرضه می‌شود، برای استفاده در ساخت تجهیزات و قطعات دقیق مناسب است. ابعاد عرض این ورق معمولاً بین 1000 تا 2500 میلیمتر متغیر است.

قیمت امروز ورق سیاه با ضخامت 2 میلیمتر بین 34270 تا 36360 تومان متغیر است و بسته به حالت تولید (برش‌خورده یا رولی) و کارخانه تولیدکننده متفاوت است. این قیمت‌ها در مقایسه با ماه گذشته روند کاهشی داشته‌اند، که این اطلاعات می‌تواند برای خریداران و تولیدکنندگان در انتخاب بهترین گزینه بسیار مفید باشد. به دلیل تأثیر مستقیم تغییرات بازار، اطلاعات به‌روز و دقیق از قیمت ورق سیاه با ضخامت 2 میلیمتر، برای مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانند بهترین تصمیمات را برای خرید و استفاده از این محصولات اتخاذ کنند.

  • قیمت ورق ۳ میل

ورق سیاه با ضخامت 3 میلیمتر یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع مختلف است و اطلاع از قیمت آن برای صنایع بسیار اهمیت دارد. قیمت امروز ورق آهن با ضخامت 3 میلیمتر در ابعاد مختلف بین 34090 تا 37550 تومان متغیر است. در مقایسه با ماه گذشته، قیمت‌ها دارای روند کاهشی بوده و در ماه جدید تا به امروز، تغییرات محسوسی نداشته‌اند، که این مسیر پایدار برای خریداران و تولیدکنندگان این محصولات اهمیت دارد.

  • ورق ST37 به دلیل قیمت مناسب، انعطاف پذیری بالا و قابلیت جوش پذیری آسان، از محصولات مورد توجه در بازار است. قیمت این ورق بر اساس برند تولیدی و میزان کربن مورد استفاده در تولید آن محاسبه می‌شود. این محصول به دلیل وزن کمی که دارد، مناسب برای کاربردهایی مانند ساختمان‌سازی است که نیاز به کاهش وزن سازه و همچنین افزایش استحکام دارند.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

فولاد مبارکه به عنوان یکی از پیشتازان در زمینه تولید شیت فولاد با اعتبار قوی شناخته می‌شود. قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه، به وابستگی به ضخامت و ابعاد مورد نیاز، در بازار متغیر است و ممکن است در محدودهٔ 34000 تا 34000 تومان برای هر تن معامله شود.

ورق آهن با ضخامت 2 میلیمتر یکی از محصولات اصلی کارخانه فولاد مبارکه است که در مختلف صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل خواص مکانیکی و شکل‌پذیری بالای خود، جزء پرطرفدارترین محصولات فولادی محسوب می‌شود.

همچنین، ورق با ضخامت 10 میلیمتر به عنوان یکی از ابعاد مهم و پرکاربرد این محصول در صنایع ساخت و تولید آهن‌آلات شناخته شده است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان توانایی دارد که این ورق‌ها را با ابعاد مختلفی که به طول 1.5 و 6 متر می‌رسند، برای پاسخگویی به نیازهای متنوع بازار، تولید و عرضه نماید. این ورق‌ها با قابلیت برش و تراش دادن، برای ساخت قطعات مختلف و سازه‌های آهنی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بررسی نمودار قیمت ورق آهن در ماه‌های اخیر

برای بررسی قیمت ورق آهن در دوره‌های اخیر، بهتر است به منابع معتبری مراجعه کنید، به عنوان مثال، ورق سیاه فولاد مبارکه را در نظر بگیرید. این برند در ضخامت‌های مختلف دارای تغییرات قیمتی متفاوتی است؛ زیرا تقاضا و عرضه برای هر سایز به‌طور جداگانه در نظر گرفته می‌شود. سایزهای 2.5 و 3 میلیمتر ورق سیاه اغلب به عنوان محصولات محبوب و پرطرفدار در بازار شناخته می‌شوند.

بر اساس داده‌های نمودار، مشاهده می‌شود که قیمت ورق آهن سیاه از اواخر بهمن تا اوایل اسفند 1402، مسیر صعودی را طی کرده است، اما در فاصله یک هفته‌ای از 19 تا 23 اسفند، قیمت‌ها کاهشی نشان داده‌اند. سپس در ماه فروردین امسال، قیمت‌ها دوباره افزایش یافته و از 19 فروردین تا به امروز مسیری کاهشی را طی کرده‌اند. این تحولات قیمتی که بر اساس نمودار قیمت ورق سیاه با ضخامت 2.5 و 3 میلیمتر مشخص شده، نشان‌دهنده پویایی بازار فولاد در دوره‌های مختلف است.

قیمت روز ورق سیاه به چه عواملی بستگی دارد؟

برای کسانی که به دنبال بررسی قیمت ورق آهن در دوره‌های اخیر هستند، بهتر است به منابع معتبری مراجعه کنند، به عنوان مثال، می‌توان به ورق سیاه از فولاد مبارکه اشاره کرد. قیمت این محصول بسته به وزن، استاندارد تولید و برند تولیدکننده متغیر است. هرچه وزن و ضخامت ورق بیشتر باشد، ارزش محصولات با آن بیشتر می‌شود و قیمت آن به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. برندهای معروف و معتبر تمایل دارند که برای محصولات خود قیمت‌های بالاتری را اعمال کنند.
عوامل متعددی از جمله میزان عرضه و تقاضا در بازار، رونق صنایع مرتبط و مصرف‌کننده، قیمت روز آهن در بازارهای داخلی و جهانی، نرخ ارز، نرخ تورم، و هزینه حمل و نقل تأثیرگذار بر قیمت ورق آهن هستند. این عوامل در زمان‌های مختلف می‌توانند تغییراتی غیرقابل پیش‌بینی را به وجود آورند و حتی عوامل نامشخص دیگری نیز ممکن است باعث تغییرات غیرمنتظره در قیمت این محصولات شوند. به همین دلیل، پیش‌بینی دقیق قیمت ورق آهن در آینده به‌عنوان یک چالش مطرح است که نیازمند بررسی دقیق و شناخت عمیق از عوامل تأثیرگذار می‌باشد.

برترین کارخانه‌های تولید ورق سیاه

انتخاب برند و کارخانه تولیدکننده برای ورق‌های سیاه از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این عوامل به طور مستقیم بر کیفیت و قیمت محصولات تأثیر می‌گذارند. در زمان خرید ورق‌های سیاه، انتخاب برند و کیفیت محصولات باید با دقت انجام شود. برخی از بهترین کارخانه‌های تولیدکننده ورق سیاه عبارتند از:

– فولاد مبارکه اصفهان
– فولاد گیلان
– فولاد اکسین خوزستان
– فولاد کاویان اهواز

این کارخانه‌ها به دلیل ارائه استانداردهای بالا در تولید ورق‌های سیاه، شناخته شده‌اند و محصولات با کیفیتی را به بازار عرضه می‌کنند. تأمین این محصولات با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و استفاده از مواد اولیه مرغوب، باعث شده تا ورق‌های تولید شده توسط این کارخانه‌ها در بین مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرند.

علت اختلاف قیمت ورق سیاه در بین تولیدکنندگان و فروشندگان مختلف

همان‌طور که اشاره شد، انتخاب کارخانه‌های تولیدکننده ورق سیاه در کشور به عنوان منبع تأمین این محصولات، از اهمیت بسزایی برخوردار است. قیمت ورق‌های سیاه می‌تواند در کارخانه‌های مختلف به طور قابل توجهی متفاوت باشد، که این تفاوت‌ها به دلایل زیر اتفاق می‌افتد:

اولاً، تعاملات مختلف کارخانه‌ها با برندها و واردکنندگان مختلف، منجر به تفاوت در هزینه‌های ارسال و لجستیک مواد اولیه می‌شود که می‌تواند در قیمت نهایی محصول تأثیرگذار باشد.

ثانیاً، کارخانه‌هایی که دارای فاصله کمتری از محل پروژه‌های مشتری قرار دارند و فرآیند تولید تا فروش در آن‌ها سریع‌تر انجام می‌شود، می‌توانند هزینه نهایی محصول را به طور قابل توجهی کاهش دهند.

هزینه‌های جانبی مانند انبارداری در کارخانه‌ها و فروشگاه‌های مختلف نیز تفاوت دارد، به عنوان مثال، خرید از شرکت‌هایی که انبار اختصاصی دارند یا هزینه‌های خدمات بارگیری و ارسال آن‌ها کمتر است، برای مشتری به‌صرفه‌تر خواهد بود.

سوماً، تغییرات در عرضه و تقاضا در یک منطقه خاص می‌تواند باعث تفاوت در قیمت محصول در آن منطقه در بازه زمانی خاص شود.

همچنین، شرکت‌هایی که اعتبار، سابقه و شهرت خوبی در بازار دارند، می‌توانند خدمات بهتری ارائه دهند، از جمله امکان سفارشی‌سازی در ابعاد دلخواه، پشتیبانی فعال، مشاوره و تضمین کیفیت کالا که تأثیر مستقیمی بر قیمت محصول دارد.

در نهایت، حاشیه سود شرکت از فروش نیز یکی از عوامل مهمی است که بر قیمت نهایی تأثیرگذار است؛ برخی از شرکت‌ها ممکن است حاشیه سود خود را در سفارش‌های عمده کاهش دهند که این مسئله می‌تواند برای مشتریان عمده مشوقی برای خرید مناسب باشد.

ورق سیاه چه کاربردی دارد؟

این محصول به دلیل استحکام و مقاومت بالا، از جمله متریال‌های اساسی و حیاتی در صنایع مختلف محسوب می‌شود. استفاده اصلی از ورق سیاه در صنعت ساختمان‌سازی شناخته شده است، اما کاربردهای آن در صنایع دیگر نیز بسیار گسترده است که نباید از آنها غافل شد. ورق‌های مختلف با درصدهای مختلف کربن مانند ورق سیاه ST37 با کربن پایین‌تر و ورق سیاه گرید ST52 با مقاومت و سختی بیشتر، برای تأمین نیازهای صنایع مختلف استفاده می‌شوند.

صنایع مختلف از ورق سیاه به عنوان ماده اولیه برای ساخت محصولات و تجهیزات متنوعی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، صنایع خودروسازی برای ساخت بدنه خودروها، صنایع نفت و گاز برای ساخت لوله‌های انتقال و مخازن نفتی، صنایع دفاعی، نظامی، فضایی، دریایی، الکترونیکی، پتروشیمی و حتی صنایع ظروف غذایی از این محصول استفاده می‌کنند.

ورق سیاه به‌طور معمول به‌صورت مستقیم استفاده نمی‌شود، بلکه به‌عنوان ماده اولیه برای ساخت تجهیزات صنعتی، گارد ریل، تانکر و مخازن نفتی، رینگ چرخ در صنعت خودروسازی و دیگر تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

راهنمای خرید ورق آهن

وقتی ورق سیاه را می‌خرید، حتماً باید به تناسب آن با کاربرد خودتان توجه کنید، زیرا اگر انتخاب صحیح نکنید، ممکن است استحکام لازم را ارائه ندهد و باعث خسارت یا کاهش کیفیت محصول نهایی شود. می‌توانید ورق گرم را به صورت رول (کلاف) یا فابریک (پلیت یا برش خورده) تهیه کنید. رول‌ها معمولاً در عرض‌های 1 تا 2 متر به بازار عرضه می‌شوند و ورق سیاه فابریک دارای ضخامت بالای 15 میلی‌متر است که در ابعاد مختلفی نظیر 1*2، 1.25*2.5، 1*6، 2*6 و … تولید می‌شود.

می‌توانید ورق سیاه را مستقیماً از کارخانه خریداری کنید، اما باید به خاطر داشته باشید که برای خرید از کارخانه، حجم خرید شما باید حداقل 20-24 تن باشد که برابر ظرفیت یک تریلی است. همچنین برخی از کارخانه‌ها فروش مستقیم ندارند و محصولات خود را از طریق تأمین‌کنندگان و فروشندگان اصلی به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین، استفاده از خدمات فروشگاه‌های معتبر و خرید آنلاین بدون هدر دادن زمان و هزینه، بهترین گزینه خرید برای بسیاری از خریداران است. فرا آهن یکی از پلتفرم‌هایی است که این امکان را فراهم کرده و اجازه می‌دهد ورق آهن سیاه را به انواع مختلف و در ابعاد متفاوت از محصولات انواع کارخانه‌ها تهیه کنید.

نحوه خرید ورق سیاه از فرا آهن

می‌توانید از خدمات فرا آهن برای خرید ورق سیاه از انواع کارخانه‌ها بهره ببرید. در جداول قیمت موجود در وبسایت، می‌توانید قیمت‌های محصولات مورد نظر خود را بررسی کرده و پس از انتخاب ورق مناسب، با کارشناسان تماس بگیرید. آن‌ها به شما راهنمایی لازم را ارائه می‌دهند، فاکتور سفارش شما را ثبت کرده و پس از پرداخت و تکمیل سفارش، محصولات مورد نظر به آدرس مشخص شما ارسال می‌شود.

خرید از فرا آهن بسیار آسان است. برای انتخاب ورق سیاه مناسب، می‌توانید با شماره 02154712 تماس بگیرید و از مشاوره کارشناسان فرا آهن استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که انتخابتان درست است و بهترین کیفیت و قیمت را دریافت کنید. همچنین پس از انتخاب محصول، می‌توانید سفارش خود را ثبت کرده و همکاران فرا آهن محموله را به سرعت به آدرس شما ارسال خواهند کرد.