قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه

استعلام روزانه قیمت ورق رنگی

استعلام روزانه قیمت ورق رنگی

آخرین بروزرسانی : 1403/02/31
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال)
چند ورق رنگی چین ضخامت 47 میل - - تماس بگیرید
ورق رنگی همه رنگ ها موجود است - - تماس بگیرید
انواع رنگ ورق رنگی ضخامت 50 - - تماس بگیرید
ورق رنگی(آبی-نارنجی-قرمز-سفیدقهوه ای) - - تماس بگیرید
قیمت ورق رنگی چینی

قیمت ورق رنگی چینی

آخرین بروزرسانی : 1403/02/11
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال)
ورق رنگی 0.25 میل عرض 1 سفید چینی 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.3 میل عرض 1 سفید چینی 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.3 میل عرض 1 قرمز چینی 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.3 میل عرض 1 قهوه‌ای سوخته چینی 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.35 میل عرض 1 قهوه‌ای سوخته چینی 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.35 میل عرض 1 سفید چینی 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.35 میل عرض 1 قرمز چینی 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 میل عرض 1 قرمز چینی 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 میل عرض 1 سفید چینی 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 میل عرض 1 آبی چینی 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 میل عرض 1.25 سفید چینی 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 میل عرض 1.25 آبی چینی 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.16 میل عرض 1 سفید چینی 1 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.2 میل عرض 1 قهوه‌ای سوخته چینی - - تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.25 میل عرض 1 پرتقالی چینی - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.25 میل عرض 1 قهوه‌ای سوخته چینی - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.25 میل عرض 1 قرمز چینی - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 میل عرض 1 پرتقالی چینی - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 میل عرض 1 نارنجی چینی - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.4 میل عرض 1.25 قهوه‌ای سوخته چینی - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 میل عرض 1.25 پرتقالی چینی - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 میل عرض 1.25 نارنجی چینی - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 میل عرض 1.25 قرمز چینی - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.45 میل عرض 1.25 قهوه‌ای سوخته چینی - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 میل عرض 1.25 قهوه‌ای سوخته چینی - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 میل عرض 1.25 پرتقالی چینی - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 میل عرض 1.25 قرمز چینی - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 میل عرض 1.25 سفید چینی - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 میل عرض 1.25 آبی چینی - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.47 میل عرض 1.25 نارنجی چینی - - تماس بگیرید
قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : 1403/02/31
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال)
ورق رنگی ۰.۵ میل عرض 1.25 قهوه ای روشن فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.۵ میل عرض 1.25 قهوه ای سوخته فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.۵ میل عرض 1.25 نارنجی فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.۵ میل عرض 1.25 پرتقالی فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.۵ میل عرض 1.25 سفید فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.4 میل عرض 1.25 سفید فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.7 میل عرض 1.25 آبی فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.6 میل عرض 1.25 آبی فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.۵ میل عرض 1.25 آبی فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.4 میل عرض 1.25 آبی فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.4 میل عرض 1.25 قرمز فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.6 میل عرض 1.25 قرمز فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.7 میل عرض 1.25 سفید فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 میل عرض 1.25 سفید فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی ۰.۵ میل عرض 1.25 قرمز فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 میل عرض 1.25 سبز فولاد مبارکه - - تماس بگیرید
قیمت ورق رنگی هفت الماس

قیمت ورق رنگی هفت الماس

آخرین بروزرسانی : 1403/02/13
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال)
ورق رنگی 0.48 میل عرض 1.25 آبی هفت الماس 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.48 میل عرض 1.25 سفید هفت الماس 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 میل عرض 1.25 سفید هفت الماس 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 میل عرض 1.25 سبز هفت الماس 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق رنگی 0.7 میل عرض 1.25 سفید هفت الماس - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.7 میل عرض 1.25 آبی هفت الماس - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.48 میل عرض 1.25 قهوه‌ای هفت الماس - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 میل عرض 1.25 آبی هفت الماس - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.6 میل عرض 1.25 قرمز هفت الماس - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.48 میل عرض 1.25 نارنجی هفت الماس - - تماس بگیرید
ورق رنگی 0.48 میل عرض 1.25 قرمز هفت الماس - - تماس بگیرید

قیمت ورق رنگی

color-sheet

نرخ فعلی

کمترین قیمت 51,500 

واحد حجمی

کیلوگرم

واحد پولی

تومان

شاخه

ورق

کشور

ایران

نوع بازار

داخلی

تاریخ به روزرسانی

1403/02/19 چهارشنبه

در دنیای اطلاعاتی امروز، می‌توانیم شاهد مقالات متعددی در زمینه قیمت ورق رنگی باشیم که به بررسی این موضوع ارزشمند می‌پردازند. این مقالات با تحلیل‌های گوناگون، تلاش می‌کنند تا برخی از جنبه‌های کلیدی در قیمت‌گذاری برای ورق رنگی را بررسی و تبیین کنند.

ورق رنگی، به عنوان یکی از محصولات پرکاربرد و حیاتی در صنعت ساختمانی، جایگاه خود را پیدا کرده و در اجرای بسیاری از پروژه‌های ساختمانی به کار می‌رود. از این رو، قیمت‌گذاری برای ورق رنگی به عنوان یکی از مسائل اصلی و حیاتی در این صنعت شناخته می‌شود. قیمت این نوع ورق به وابستگی به فاکتورهای مختلفی، تعیین می‌شود که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

عواملی که بر قیمت این ورق تأثیرگذار هستند، شامل ضخامت ورق، نوع رنگ، ابعاد ورق و حجم سفارش می‌باشند. انتخاب ضخامت و ابعاد مناسب ورق نیز به طور مستقیم بر قیمت آن تأثیرگذار است؛ به‌عنوان مثال، ورق‌های باریکتر معمولاً با قیمت‌های بالاتری در بازار عرضه می‌شوند.

در این لیست، شما قادر خواهید بود قیمت ورق رنگی از کارخانه‌های داخلی نظیر فولاد مبارکه، فولاد بهمن، هفت الماس و سمنان، و همچنین محصولات وارداتی از چین را مشاهده کنید. این ورق‌ها و ورق گالوانیزه رنگی با تنوع در ضخامت‌ها و ابعاد (به واحد میلی‌متر) و در رنگ‌های متنوع از جمله پرتغالی، سفید یخچالی، قرمز، نارنجی، آبی، قهوه‌ای سوخته، سفالی، صورتی، بنفش، قرمز، نقره‌ای و کرم در دسترس قرار دارند. این ورق‌های رنگی به صورت رول عرضه می‌شوند و قابل تحویل به کارخانه، بنگاه تهران و بندر عباس هستند. یک نکته مهم درباره ورق رنگی این است که:

با توجه به تنوع رنگ‌بندی، مقاومت در برابر خوردگی و استحکام بالا، ورق رنگی توانسته است توجه صنعت‌گران را به خود جلب کند. این ویژگی‌ها، پس از عملیات فرمینگ، این ورق را قادر به تغییر به شکل‌های مختلف کرده و این امکان را فراهم کرده است که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع باعث تشدید رقابت بین کارخانه‌ها و تولیدکنندگان ورق‌های رنگی گشته است.