قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه st52

آخرین بروزرسانی : 1403/02/31
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت
ورق سیاه 60 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 12 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 318,348 ریال
ورق سیاه 6 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 334,862 ریال
ورق سیاه 5 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 5 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبا 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 8 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 341,284 ریال
ورق سیاه 4 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 335,779 ریال
ورق سیاه 4 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبا 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 10 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 327,522 ریال
ورق سیاه 3 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد سبا 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 330,275 ریال
ورق سیاه 10 میل رول عرض ۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 325,688 ریال
ورق سیاه 2 میل رول عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 385,320 ریال
ورق سیاه 3 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 443,110 ریال
ورق سیاه 2.5 میل رول عرض ۱ فولاد مبارکه 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 365,130 ریال
ورق سیاه 2.5 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 438,530 ریال
ورق سیاه 8 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 343,119 ریال
ورق سیاه 6 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد سبا 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 336,697 ریال
ورق سیاه 2 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 377,980 ریال
ورق سیاه 3 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 436,690 ریال
ورق سیاه 4 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 456,880 ریال
ورق سیاه 5 میل رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 456,880 ریال
ورق سیاه 4 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 443,110 ریال
ورق سیاه 6 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 470,640 ریال
ورق سیاه 5 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 456,880 ریال
ورق سیاه 8 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 452,290 ریال
ورق سیاه 10 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 422,930 ریال
ورق سیاه 12 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 422,930 ریال
ورق سیاه 15 میل رول عرض ۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 411,000 ریال
ورق سیاه 8 میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 413,760 ریال
ورق سیاه 15 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه - - 321,834 ریال
ورق سیاه 6 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 445,870 ریال
ورق سیاه 12 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 401,830 ریال
ورق سیاه 10 میل شیت ۶*۱.۵ فولاد مبارکه 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 413,760 ریال
ورق سیاه 10 میل شیت ۶*۲ اکسین 2 متر انبار اصفهان, کارخانه 443,110 ریال
ورق سیاه 25 میل شیت ۶*۱.۲۵ کاویان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 296,330 ریال
ورق سیاه 20 میل شیت ۶*۱.۵ کاویان 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 293,570 ریال
ورق سیاه 20 میل شیت ۶*۱.۲۵ کاویان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 307,330 ریال
ورق 15 سیاه شیت ۶*۱.۵ کاویان 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 365,130 ریال
ورق سیاه 15 میل شیت ۶*۱.۲۵ کاویان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 12 میل شیت ۶*۱.۵ کاویان 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 8 میل شیت ۶*۱.۲۵ کاویان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 10 میل شیت ۶*۱.۲۵ کاویان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 40 میل شیت طول*۱.۵ کاویان 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 262,385 ریال
ورق سیاه 40 میل شیت طول*۱.۲۵ کاویان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 244,954 ریال
ورق سیاه 35 میل شیت طول*۱.۵ کاویان 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 302,750 ریال
ورق سیاه 45شیت طول*۱.۲۵ کاویان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 300,910 ریال
ورق سیاه 30 میل شیت طول*۱.۲۵ کاویان 1.25 متر انبار اصفهان, کارخانه 300,910 ریال
ورق سیاه 25 میل شیت ۶*۱.۵ کاویان 1.5 متر انبار اصفهان, کارخانه 293,570 ریال
ورق سیاه 15 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 20 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 247,700 ریال
ورق سیاه 25 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه 243,110 ریال
ورق سیاه 30 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 40 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال
ورق سیاه 50 میل فابریک 1000 فولاد اصفهان 1 متر انبار اصفهان, کارخانه ریال

لیست قیمت ورق st52

قیمت ورق st52 به عوامل مختلفی مانند کیفیت ورق، ضخامت ورق، عرض ورق و طول ورق بستگی دارد. همچنین، قیمت این ورق در بازار جهانی و داخلی نیز متفاوت است.
ورق سیاه یکی از انواع ورق‌های فولادی است که در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارد. این ورق از ترکیبات شیمیایی خاصی تشکیل شده است که باعث افزایش استحکام و مقاومت آن در برابر پیچش و خمش می‌شود.

ترکیبات شیمیایی ورق st52

ترکیبات شیمیایی ورق st52 به شرح زیر است:

کربن: حداکثر 0.23 درصد
سیلیسیم: کمتر از 0.60 درصد
منگنز: کمتر از 1.60 درصد
فسفر: حداکثر 0.045 درصد
گوگرد: حداکثر 0.045 درصد

ویژگی‌های مکانیکی ورق st52

ورق st52 دارای ویژگی‌های مکانیکی زیر است:

استحکام تسلیم: 350 مگاپاسکال
استحکام نهایی: 520 مگاپاسکال
درصد ازدیاد طول: 25 درصد
سختی: 240 برینل

کاربردهای ورق st52

ورق st52 در صنایع مختلف کاربرد دارد. از جمله کاربردهای این ورق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ساخت پل‌ها و سازه‌های فلزی
ساخت جرثقیل‌ها و ماشین‌آلات سنگین
ساخت ریل‌ها و تجهیزات راه‌آهن
ساخت مخازن و تجهیزات صنعتی
ساخت قطعات خودرو
ساخت لوازم خانگی

نحوه تولید ورق st52

ورق st52 با استفاده از روش نورد گرم تولید می‌شود. در این روش، شمش فولادی ابتدا در دمای بالایی حرارت داده می‌شود و سپس از میان غلتک‌های نورد عبور داده می‌شود. در اثر این فرآیند، شمش فولادی به ورق نازکی تبدیل می‌شود.

جمع‌بندی
ورق st52 یک ورق فولادی با استحکام و مقاومت بالا است که در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارد. این ورق از ترکیبات شیمیایی خاصی تشکیل شده است که باعث افزایش خواص مکانیکی آن می‌شود. ورق st52 با استفاده از روش نورد گرم تولید می‌شود. قیمت این ورق به عوامل مختلفی بستگی دارد.