شماره تماس: 03132920000
توجه:قیمت اعلامی محدود قیمت می باشد.برای دریافت قیمت اصلی تماس بگیرید.
ساعت کاری: هر روز ساعت 9 الی 17
توجه:قیمت اعلامی محدود قیمت می باشد.برای دریافت قیمت اصلی تماس بگیرید.

انواع ورق گالوانیزه براساس سایز

ورق گالوانیزه 0.45 میل (5)

قیمت ورق گالوانیزه 3 میل (2)

قیمت ورق گالوانیزه 2.5 میل (2)

قیمت ورق گالوانیزه 2 میل (10)

قیمت ورق گالوانیزه 1.5 میل (11)

قیمت ورق گالوانیزه 1.25 میل (13)

قیمت ورق گالوانیزه 1 میل (12)

قیمت ورق گالوانیزه 0.9 میل (12)

قیمت ورق گالوانیزه 0.8 میل (12)

قیمت ورق گالوانیزه 0.7 میل (14)

قیمت ورق گالوانیزه 0.68 میل (2)

قیمت ورق گالوانیزه 0.6 میل (14)

قیمت ورق گالوانیزه 0.58 میل (2)

قیمت ورق گالوانیزه 0.5 میل (13)

قیمت ورق گالوانیزه 0.48 میل (2)

قیمت ورق گالوانیزه 0.43 میل (1)

قیمت ورق گالوانیزه 0.40 میل (4)

قیمت ورق گالوانیزه 0.37 میل (1)

قیمت ورق گالوانیزه 0.35 میل (1)

قیمت ورق گالوانیزه 0.33 میل (1)

قیمت ورق گالوانیزه 0.30 میل (1)

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟